Уведомления

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Прочети още »

„Варна Запад Индустриална зона” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП

„Варна Запад Индустриална зона” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП

Прочети още »

„Национална компания индустриални зони” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит за отчетната 2018 година.

„Национална компания индустриални зони” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит за отчетната 2018 година.

Прочети още »

„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр.Видин набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр.Видин набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

Прочети още »

„СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.Свиленград - Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 годин

„СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.Свиленград - Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 годин

Прочети още »

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

Прочети още »

Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. “Тутракан” № 71, набира оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. “Тутракан” № 71, набира оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Прочети още »

Подаване на Заявление за инвестиционни намерения

Подаване на Заявление за инвестиционни намерения

Прочети още »

Обявление за повторно провеждане на конкурс - отдаване под наем на недвижим имот

Обявление за повторно провеждане на конкурс - отдаване под наем на недвижим имот

Прочети още »