Етика и корпоративно управление

“Национална компания индустриални зони” ЕАД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Компанията се управлява и представлява от изпълнителен директор.

Членовете на Съвета на директорите са назначени с Протокол на министъра на икономиката, в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на “Национална компания индустриални зони” ЕАД.

Антоанета Петрова Иванова -Барес - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Антоанета Барес е част от екипа на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД от самото създаване на дружеството през 2009 г., а поста изпълнителен директор заема от март 2017 г. Антоанета Барес има над 20 г. професионален и управленски опит. Заемала е ключови и ръководни позиции в търговски компании, включително от IT сектора и държавните институции. Притежава специфичен опит в областта на стратегическото планиране, бизнес развитие, планиране и изпълнение на инвестиционни проекти, системи за управление на качеството, управление на риска. Ръководител и координатор на множество проекти в различни сектори от икономиката.

Притежава магистърска степен по право и е докторант по икономика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на статии в списанията „Облигационно и търговско право”, „ЗОП+”, както и на редица публикации и доклади в сп. „Икономическа мисъл“ към Института за икономически изследвания на БАН и международни икономически и научни форуми и конференции.

Владее английски език, ползва руски и гръцки.


Ивелина Петрова Крушкова - Член на Съвет на директорите

Д-р Ивелина Крушкова е магистър по Право от Университета за национално и световно стопанство и магистър по Национална сигурност, доктор по „Организация и управление на Организационната ефективност”.

Г-жа Крушкова притежава 18 години професионален опит, стартирал през 2006 г. в системата на Министерство на икономиката, преминал през експертни и ръководни длъжности в сферата на администриране, верификация и контрол на финансовите средства по Оперативни програми на ЕС, главен юрисконсулт в Комисията за защита на конкуренцията през 2010 г., два пъти главен секретар. През м. май 2018 г. е предложена за член на СД на НКИЗ. По настоящем, д-р Крушкова е юридически съветник на УС на ББР. Владее отлично английски език, немски- говоримо и писмено. Омъжена, с три дъщери.

Илия Димитров Лазаров - Член на Съвет на директорите

Илия Лазаров е Магистър по Международни отношения и Международно право и притежава над 25 г. професионален опит, стартирал с разработването на редица маркетингови проекти в сферата на недвижимите имоти и участие в различни проекти за привличане на инвестиции в тази сфера.

От 1997 до 2002 г. е Началник на кабинета на Президента на Републиката Петър Стоянов, а в периода 2005 – 2007 години и след 2018 г. е главен секретар на Съюза на демократиччните сили. Притежава над 15 г. управленски опит като член на Съвета на директорите на редица дружества в сферата на инвестициите в недвижими имоти и привличане на чужди инвестиции. От 2016 г. е член на Съвета на директорите на „НКИЗ“ ЕАД.

Владее френски, испански, английски, руски и италиански езици.

Женен с две дъщери.

Нина Стефанова Владимирова - Член на Съвет на директорите

Нина Владимирова родена в гр. Пазарджик. Завършва езикова професионална гимназия “ Бертолт Брехт” в гр. Пазарджик. Там е направила и професионална квалификация “ Икономика в туризма”.

От 1995 до 2000г. завършва с магистратура Стопанска академия “ Димитър А. Ценов” в гр. Свищов по специалност “ Финанси и кредит” и с професионална квалификация “ Икономист-банкер”.

От 2001 до 2007 г. е работила в компании като живото застрахователен брокер, търговец правно-информациони системи и финансов консултант. От 2007 до май 2020г. работи като управител във инвестиционна компания.

От юли 2020г. е член на борда на директорите в Национална компания индустриални зони.

Адриан Христов Асенов - Член на Съвет на директорите

Адриан Асенов е български политик, областен координатор на политическа партия Атака за Северозападна България, председател на Контролния сбор на партията.

Притежава средно специално образование по ядрена енергетика и 13 години опит като сменен оператор в АЕЦ „Козлодуй“.

На парламентарните избори в България през 2013 година е водач на листата на ПП АТАКА в 12 МИР Монтана и избран за народен представител в 42-ро Народно събрание (21.05.2013 – 05.08.2014 г.)