За нас

„Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите.

Национална компания индустриални зони е инструмент на българското правителство за развитието и реализирането на индустриалната политика на Република България и като такъв, създава непосредствени социални блага – условия за наемане на работна ръка, повишаване на икономическата активност, спомагане при обмяната на знания и опит, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.


Научете повече за НКИЗ!