Menu

Последни новини

НКИЗ в сътрудничество със Сумгаитски химически индустриален парк Четвъртък, 08 Ноември 2018 19:18
Меморандум за сътрудничество бе подписан между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Сумгаитския химически...
НКИЗ и град Нинбо подготвят меморандум за изграждане на българо-китайска индустриална зона Сряда, 07 Ноември 2018 16:24
„Национална компания индустриални зони” и  град Нинбо, Китай ще стартират създаването на съвместна индустриална...
Кметът на Бургас и шефът на НКИЗ направиха първа копка на завод за компоненти на самолетни двигатели Вторник, 23 Октомври 2018 17:24
Научно-изследователският и производствен комплекс на „Сигматек“ ЕООД е на стойност 30 млн. долара и ще открие над 200...

NCIZ

За нас

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.

Фирмен профил

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД оперира четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете Божурище, Бургас, Карлово, Телиш /Плевен/ и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас.

 Всички те са със стратегическо местоположение, намират се в райони с наличие на квалифицирана работна ръка и се развиват в области, където са приложими преференциални условия за инвестиране.

 В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.

Визия и стратегически цели

  •  насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност
  • създава благоприятни условия за инвеститорите
  • съдейства за реализацията на български и чуждестранни инвестиционни проекти
  • подпомага развитието на отделни икономически райони в страната
  • развива индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти 

Ръководство

“Национална компания индустриални зони” ЕАД се управлява от тричленен Съвет на директорите с един  Изпълнителен  директор

Изпълнителен директор:

Антоанета Барес