Ръководство

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД се управлява от петчленен Съвет на директорите с един Изпълнителен  директор

Изпълнителен директор: Антоанета Барес