Уведомления

„Индустриални терени и складове“ ЕАД, гр. Свиленград, набира оферти за извършване на независим финансов одит

„Индустриални терени и складове“ ЕАД, гр. Свиленград, Област Хасково набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 г.

Прочети още »

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 година

Прочети още »

Обява

„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр. Видин набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 година

Прочети още »

„Национална компания индустриални зони” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ етаж (пети) от масивна административна сграда, находящ се в град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1

„Национална компания индустриални зони” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ етаж (пети) от масивна административна сграда, находящ се в град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1

Прочети още »

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД.

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД.

Прочети още »

Обявление за конкурс

За отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД за земеделски цели, находящи се в в землището на село Марино поле, община Карлово.

Прочети още »

Обява за провеждане на конкурс по чл. 16 ПРУПДТДДУК за продажба на лек автомобил

Обява за провеждане на конкурс по чл. 16 ПРУПДТДДУК за продажба на лек автомобил

Прочети още »