Визия и стратегически цели

- насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност
- създава благоприятни условия за инвеститорите
- съдейства за реализацията на български и чуждестранни инвестиционни проекти
- подпомага развитието на отделни икономически райони в страната
- развива индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти