Процедури по ЗОП


„Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ” ЕАД, за 2017г.”