Уведомления

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД.

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД.

Прочети още »

Обявление за конкурс

За отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД за земеделски цели, находящи се в в землището на село Марино поле, община Карлово.

Прочети още »

Обява за провеждане на конкурс по чл. 16 ПРУПДТДДУК за продажба на лек автомобил

Обява за провеждане на конкурс по чл. 16 ПРУПДТДДУК за продажба на лек автомобил

Прочети още »

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Прочети още »

„Варна Запад Индустриална зона” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП

„Варна Запад Индустриална зона” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП

Прочети още »

„Национална компания индустриални зони” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит за отчетната 2018 година.

„Национална компания индустриални зони” ЕАД набира оферти за извършване на независим финансов одит за отчетната 2018 година.

Прочети още »

„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр.Видин набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

„Индустриална зона – Видин“ ЕАД гр.Видин набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

Прочети още »

„СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.Свиленград - Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 годин

„СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.Свиленград - Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 годин

Прочети още »