Достъп до информация

Национална компания индустриални зони ЕАД
Адрес: 1000 София, ул. Ангел Кънчев № 1
Телефон: +359 2 8902 902; +359 2 9871 684 (факс)
Работно време: от понеделник до петък: 9.00 - 17.30 часа
Електронна поща: office@nciz.bg


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация на „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.