Уведомления

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

Прочети още »

Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. “Тутракан” № 71, набира оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. “Тутракан” № 71, набира оферти за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Прочети още »

Подаване на Заявление за инвестиционни намерения

Подаване на Заявление за инвестиционни намерения

Прочети още »

Обявление за повторно провеждане на конкурс - отдаване под наем на недвижим имот

Обявление за повторно провеждане на конкурс - отдаване под наем на недвижим имот

Прочети още »

Обявление за конкурс - отдаване под наем на недвижим имот

Обявление за конкурс - отдаване под наем на недвижим имот

Прочети още »

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД-1

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД - 1

Прочети още »

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД-2

Конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, за разполагане на строителен фургон, находящ се в местността „Спорното”, по плана на с. Гурмазово, Община Божурище, област Софийска, собственост на НКИЗ ЕАД - 2

Прочети още »

Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за противопожарни нужди на Икономическа зона София - Божурище”

Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за противопожарни нужди на Икономическа зона София - Божурище”

Прочети още »