За НКИЗ ЕАД„Национална компания индустриални зони (НКИЗ)“ ЕАД  е дружество от холдингов тип, собственост на Министерството на икономиката и индустрията. Компанията проектира, развива и управлява индустриални паркове, индустриални и свободни зони.

Компанията управлява 13 проекта в цялата страна с обща площ над 8 милиона квадратни метра.

Към момента НКИЗ е едноличен собственик на капитала на три самостоятелни дружества – „Свободна зона – Русе” ЕАД, „Индустриални терени и складове” ЕАД и „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД, която е първата отраслово ориентирана индустриална зона в портфолиото на НКИЗ, с цел стратегическо развитие на автомобилната индустрия в страната.

НКИЗ е собственик и оператор на Индустриален парк София – Божурище, Индустриален парк Видин, Индустриален парк Плевен – Телиш, Индустриален парк Суворово – Варна Запад, Индустриален парк Карлово, Индустриална зона Кърджали и Индустриален парк София – Запад. 

Компанията подпомага създаването на благоприятни условия за инвеститорите, съдейства на бизнеса за реализация на проекти в индустриални паркове с готова инфраструктура. Национална компания индустриални зони предлага промишлени терени и производствено-складови помещения в паркове с първокласни локации, отлична инфраструктура и транспортни връзки.


КАК ДА ЗАКУПИТЕ ТЕРЕН В ДЪРЖВЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ИЛИ ЗОНА

За да закупите терен в държавен индустриален парк или зона, е необходимо да сте инвеститор, сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите.

Процедурата протича в следните стъпки:
- Избира се (с участието и на инвеститора, и на НКИЗ) конкретен имот, който отговаря на изискванията и нуждите на инвеститора;
- Подава се инвестиционно намерение към НКИЗ ЕАД (опростен формуляр с основните параметри на проекта);
- Протича процедура по издаването на сертификат за клас инвестиция от Българската агенция за инвестиции;
- Подписва се предварителен договор за покупка на терена, а след това – и окончателен.