Партньорство с местната власт
„Национална компания индустриални зони“ си сътрудничи активно с местните власти.

Подписани са 14 меморандума за изграждане и развитие на нови индустриални зони – с:

• Община Бургас
• Община Варна
• Община Видин
• Община Враца
• Община Горна Оряховица
• Община Дупница
• Община Казанлък
• Община Кюстендил
• Община Ловеч
• Община Перник
• Община Сандански
• Община Стара Загора
• Областна администрация Кърджали
• Областна администрация Ловеч

На съответните места местните власти са идентифицирали терени, подходящи за индустриални цели, които НКИЗ предлага на потенциални инвеститори, интересуващи се от възможности за инвестиция в региона.

Меморандумът за сътрудничество дава възможност НКИЗ да промотира терените и при проявен инвестиционен интерес към терен в съответната община, да реализира „ад хок“ проект с местната власт за бързо развитие на терена с необходимата инфраструктура за целите на проекта на конкретния инвеститор.

Целта е съвместната работа между НКИЗ и българските общини до доведе до развитие на регионите чрез нови инвестиционни проекти.