Партньорство с международни организации


Зона за икономическо и технологично развитие Мънгзъ


Кратка информация за METDZ

Създадена през януари 2013 г. с одобрение на Държавния съвет и разположена в префектура Хонхе в провинция Юнан, Зоната за икономическо и технологично развитие Mengzi (съкратена като METDZ) е най-близката до национално ниво зона в развитие в Китай насочена към АСЕАН. Заемайки площ от 106 кв.км., през 2020 г. зоната е осигурила индустриална продукция на обща стойност от 59,04 милиарда юана и стокообмен на общата стойност от 2,4 милиарда долара.

Местоположение на METDZ

Портал към АСЕАН

Разположена на кръстопът между международен икономически коридор и Свободна търговска зона АСЕАН-Китай.

Вътрешен пазар в Югозападен Китай

Зоната е безпроблемно свързана с огромния вътрешен пазар на Югозападен, Южен и Западен Китай и има добър достъп до Виетнам през река Меконг.

Забележителни стратегии

Зоната има забележителни предимства чрез националните стратегии като инициативата „Един пояс, един път“, изграждането на пилотна зона за свободна търговия и развитието и отварянето към АСЕАН.

Инвестирайте в METDZ

4 Припокриващи се възможности:

Развитие и отваряне към АСЕАН, Инициативата „Един пояс, един път“, Пилотна зона за свободна търговия на Китай (Юнан), Kомплексна митническа зона Хонхе METDZ.

3 Индустриални стълбове:

Цветни метали и нови производствени материали, високотехнологично производство, модерни услуги.

Политическа подкрепа:

Осигуряване на политическа подкрепа за потенциални чуждестранни инвестиционни проекти.

Контакти:

METDZ Investment Promotion Center

Address: METDZ Administrative Committee Building, Honghe Avenue, Mengzi City, Yunnan Province, P.R. China 661199

Tel: 86-873-3666081

Fax: 86-873-3666081

Email:mzjkq@sohu.com