Действащи зони
НКИЗ ЕАД управлява шест действащи проекта – в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна.

Компанията предлага индустриални зони с изградена инфраструктура - електричество, вода, канализация, газ.