Прессъобщения

Съветът на директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД прие Бизнес програмата на дружеството за период 2021 – 2025 година

На свое редовно заседание, Съветът на директорите на НКИЗ прие бизнес програмата на дружеството за период 2021 -2025.

Прочети още »

НКИЗ ЕАД участва в проект по програма INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД участва в проект по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020, която е насочена към „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на обещаващи иновативни идеи чрез механизми за предварително инкубиране“.

Прочети още »

НКИЗ ЕАД участва в програма Knowledge Sharing Program (KSP)

НКИЗ участва в съвместна програма за обмяна на знания на южнокорейското министерство на икономиката и финансите и корейския институт за развитие на Република Корея за 2021/2022г. „Knowledge Sharing Program (KSP)”. Програмата стартира през м. ноември 2021 г. и се очаква да приключи през м. август 2022г.

Прочети още »

НКИЗ кандидатства по програма „Цифрова Европа 2021 – 2027 г.“

НКИЗ взе участие в конкурсна процедура по програма „Цифрова Европа“ за създаване на Европейски и иновационни хъбове в конкурс на тема „Digital - 2021 – EDIH – 01 – INITIAL – Изграждане на първоначална мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове“.

Прочети още »

Уважаеми инвеститори и партньори,

С настоящото ви уведомяваме, че считано от 31.03.2022 г., „Национална компания индустриални зони“ ЕАД има нов изпълнителен директор – д-р Петко Николов....

Прочети още »

НКИЗ участва в Архитектурно-строителната седмица

Национална компания индустриални зони ЕАД участва със свой щанд в зала 4 на Архитектурно-строителната седмица, която се провежда от 30 март до 2 април в Интер Експо Център...

Прочети още »