Прессъобщения

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ

Национална компания индустриални зони съвместно с Китайската агенция за международно развитие и сътрудничество проведе четиринадесетдневен онлайн семинар на тема „Сътрудничество между България и Китай и развитие на индустриалните и икономически паркове“...

Прочети още »

НКИЗ ВЗЕ УЧАСТИЕ В БЪЛГАРО-КОРЕЙСКИ СЕМИНАР ПО ПРОГРАМАТА KNOWLEDGE SHARING

На 8-ми юни 2022 г. в „Индустриален парк София – Божурище“ се проведе Работен Семинар по проект „Стратегическа трансформация в иновативни и дигитални индустриални паркове в България“...

Прочети още »

НКИЗ С ОДОБРЕНА БИЗНЕС ПРОГРАМА ЗА 2021-2025 г.

Уважаеми инвеститори и партньори, С настоящото ви уведомяваме, че Бизнес програмата на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) за периода 2021-2025 г. е одобрена от г-жа Корнелия Нинова – заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията....

Прочети още »

НКИЗ взе участие в Българо-турски бизнес форум

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) взе участие в Българо-турски бизнес форум. Събитието се проведе на 10 май в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) под егидата на Търговския отдел на Посолството на Турция в София...

Прочети още »

Годишна среща на Световната организация на свободните зони

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД представя на вниманието на всички заинтересовани лица възможността да участват в Годишната среща на Световната организация на свободните зони (13-17 юни 2022 г.)...

Прочети още »

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ -ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИКА 2022

Представяме на вниманието на всички заинтересовани лица Първа Национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“, организирана от Химикотехнологичиния и металургичен университет – София /ХТМУ/, в партньорство с Национална Компания Индустриални Зони ЕАД...

Прочети още »

Съветът на директорите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД прие Бизнес програмата на дружеството за период 2021 – 2025 година

На свое редовно заседание, Съветът на директорите на НКИЗ прие бизнес програмата на дружеството за период 2021 -2025.

Прочети още »

НКИЗ ЕАД участва в проект по програма INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД участва в проект по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020, която е насочена към „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на обещаващи иновативни идеи чрез механизми за предварително инкубиране“.

Прочети още »

НКИЗ ЕАД участва в програма Knowledge Sharing Program (KSP)

НКИЗ участва в съвместна програма за обмяна на знания на южнокорейското министерство на икономиката и финансите и корейския институт за развитие на Република Корея за 2021/2022г. „Knowledge Sharing Program (KSP)”. Програмата стартира през м. ноември 2021 г. и се очаква да приключи през м. август 2022г.

Прочети още »

НКИЗ кандидатства по програма „Цифрова Европа 2021 – 2027 г.“

НКИЗ взе участие в конкурсна процедура по програма „Цифрова Европа“ за създаване на Европейски и иновационни хъбове в конкурс на тема „Digital - 2021 – EDIH – 01 – INITIAL – Изграждане на първоначална мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове“.

Прочети още »