В Индустриален и логистичен парк - Бургас започна изграждането на най-големия завод за бронирани автомобили

На 15 март 2023 г. компанията International Armored Group /IAG/ сложи началото на най-големия си завод за бронирани автомобили в Индустриален и логистичен парк - Бургас - съвместен проект между Община Бургас и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. В завода ще се произвежда над 160 вида техника. Инвестицията е в размер на над 20 млн. лв. и ще създаде над 300 работни места.

Първата копка на обекта бе направена от собственика на световния производител д-р Антон Стефов, изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони" ЕАД д-р Антоанета Барес, кмета на Община Бургас Димитър Николов и изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Богдан Богданов.

Индустриален и логистичен парк – Бургас е стратегическо място за българския и международен бизнес, като подпомага инвеститорите във всеки един момент от изпълнението на инвестиционните им проекти. Г-жа Барес сподели: „Тази инвестиция е още едно доказателства, че, от една страна, индустриалните паркове и зони са ефективен механизъм за привличане на инвестиции, а от друга, че сътрудничеството между държавата и общината е най-доброто, което може да получи един инвеститор, когато избира къде да се позиционира…...Впоследствие тази инвестиция има потенциал също така да създаде клъстеризация на бизнеса“.

На церемонията собственикът на IAG получи сертификат клас „А“ за инвестиционния си проект, издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/.