Menu

Последни новини

Още двама инвеститори в Божурище получиха сертификати за проектите си Сряда, 05 Декември 2018 16:49
  Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи пет сертификата за инвестиции на стойност над 32 млн. лв., които...
НКИЗ ще подкрепя привличането на инвестиции от Мароко в индустриалните зони Вторник, 04 Декември 2018 11:55
  „Национална компания индустриални зони” ЕАД ще подкрепи привличането на марокански инвестиции  в българските...
Инвеститорите „Бер-Хелла Термоконтрол“ и „Турбо Гарант“ получиха сертификати за проектите си в Божурище Сряда, 28 Ноември 2018 13:43
  Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи на официална церемония сертификатите на два от инвеститорите в...

NCIZ

За нас

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.

Фирмен профил

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД оперира четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете Божурище, Бургас, Карлово, Телиш /Плевен/ и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас.

 Всички те са със стратегическо местоположение, намират се в райони с наличие на квалифицирана работна ръка и се развиват в области, където са приложими преференциални условия за инвестиране.

 В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.

Визия и стратегически цели

  •  насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност
  • създава благоприятни условия за инвеститорите
  • съдейства за реализацията на български и чуждестранни инвестиционни проекти
  • подпомага развитието на отделни икономически райони в страната
  • развива индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти 

Ръководство

“Национална компания индустриални зони” ЕАД се управлява от тричленен Съвет на директорите с един  Изпълнителен  директор

Изпълнителен директор:

Антоанета Барес