ЮСК България ЕООД

Общ размер на инвестицията: 100 млн. евро
Терен с площ: 300 000 м2

Датската компания JYSK реализира мащабен инвестиционен проект за изграждане на най-големия си дистрибуционен център в Югоизточна Европа, ситуиран в Икономическа зона София – Божурище.


България и Икономическа зона София – Божурище са избрани като най-подходящата локация за производство и дистрибуция в ЮИЕ.