Мултивак България Продакшън ЕООД

Инвестиция: 18 млн. евро
Нови работни места: 150

Водещият производител на части и модули за опаковъчни машини за хранително-вкусовата, фармацевтичната и медицинската промишленост „Мултивак“ изгради в Икономическа зона София-Божурище производствена база, чието разширение стартира през месец февруари 2022 година. Като размерът на новата инвестиция възлиза на 8,7 млн. лв.