Община Враца

Разположена в Северозападната част на Република България, община Враца заема територия от 697 кв. км. и е с население от 65 905 души, по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31.12.2016 г.

През област Враца преминават два европейски транспортни коридора. Коридор №4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – Видин – Враца – София – Солун/Пловдив – Хасково – Истанбул) е удобна връзка към столицата и Дунав мост 2, също и Коридор № 7 (р.Рейн – р.Майн – р.Дунав),. В града се намира ж.п. гара, която дава възможност за превоз на хора и товари, чрез железопътен транспорт.

Икономика. Икономиката на община Враца се отличава с изявен индустриален профил. Институтът по пазарна икономика определя преработващата промишленост като отрасъла с най-голям дял в местната икономика.

Според броя на заетите за 2014 г., сред водещите предприятия на преработващата промишленост в община Враца се нареждат Холсим (производство на цимент), заводът за металорежещи машини ЗММ и металургичният завод Центромет. В общината работят и няколко големи производителя на текстил и облекла – РБО, Чимбидиум и Вратица Враца, както и такива от хранително-вкусовата промишленост – Лалов и Вачев (месни продукти) и СД Дигант - Димитров и Григоров (хляб и тестени изделия).

Пазар на труда.
Равнището на безработица в община Враца близко до средното за страната. За 2016 г. населението в трудоспособна възраст е около 40 хил. души, според информация на НСИ.

Инвестиции. Основна част от преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в област Враца се реализират в община Враца. Данните на Института по пазарна икономика сочат, че стойностите на ПЧИ на човек от населението в общината са над два пъти повече от инвестициите на човек в областта.

Община Враца разполага с 10 имота с площ между 4 дка и 83 дка, които са частна-общинска собственост и могат да бъдат отдадени под наем или продадени на инвеститори от страната и чужбина. Пет от идентифицираните терени са разположени един до друг и могат да обособят бизнес зона с площ от над 200 дка. Имотите са свързани с електричество, вода и канализация, а до някои от тях има и газоподаване.