Индустриален парк Видин

Обща площ: 308 627 кв. м, в т.ч.:
Складове и халета: 5503 кв. м
Открити складови площи: 2 300 кв. м

Терен за инвестиции на зелено:  202 000 кв. м

Офиси: 312 кв. м

Галерия на проекта
Галерия на проекта
Галерия на проекта
Галерия на проекта

 

Индустриален парк Видин е атрактивен проект на „Национална компания индустриални зони“ на брега на река Дунав, в непосредствена близост до речно карго пристанище, железопътна гара и Дунав мост - 2.
Към края на 2021 г. Индустриален парк Видин има 18 сключени договора с фирми за наем на открити и закрити складови площи. Наблюдава се тенденция към увеличаване на продажбите на услуги, което се очаква да продължи и през 2022г.

 Местоположение:

  • На брега на р. Дунав, до Дунав мост-2
  • Граничи с товарно пристанище и жп линия
  • На две граници – със Сърбия (по земя) и с Румъния (по вода)

Характеристики:

  • Равен терен
  • Добре изградена пътна мрежа
  • Електричество, вода, канализация Свободни площи в „Индустриален парк Видин“ (информацията е актуална към месец декември 2021)

Производствени, складови и административни сгради:

Хале 1-1: 278 кв.м.

Хале 1-2: 400 кв.м.

Хале 2-1: 125 кв.м.

Хале 2-2: 200 кв.м.

Хале 5-2: 200 кв.м.

Хале 6 (закрит): 3 300 кв.м.

Хале 6 (открит): 1 000 кв.м.

Открити складови площи: 2 300кв.м.

Терен за инвестиции на зелено: 245 443 кв. м.

Офис площи: 8 офиса с обща площ от 312 кв.м.

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ПЛОЩИ В ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – ВИДИН