НКИЗ представи ИП София – Божурище пред делегация от Република Конго

На 14 септември 2023 г. в Индустриален парк София – Божурище бе проведена среща между официални представители от Република Конго и служители на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

Част от 15-членната делегация от африканската страна бе почетният консул на България в Конго Бразавил, икономическият съветник по въпросите на планирането, промишлеността и статистиката,  правният и административен съветник на министъра по социалните въпроси, главният изпълнителен директор на конгоанската агенция за планиране, насърчаване и развитие на специалните икономически зони, правният и административен съветник на министъра по социалните въпроси, генералният директор на горите и др.

Гостите бяха запознати с дейността на НКИЗ и със самия индустриален парк, като на място бе организирана опознавателна обиколка. От страна на делегацията на Република Конго бе изразен интерес за развитие на двустранните отношения между индустриалните паркове на двете държави, като бе изтъкнато желанието за развитие на икономическите зони в страната, които към момента са четири на брой, с основен предмет на дейност преработка на дървесина, една от основните икономически дейности в африканската страна.