Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД д-р Антоанета Барес посети водещи иновативни индустриални паркове в Република Корея

Корея

На 28 и 29 септември 2022 г. българска делегация от НКИЗ ЕАД и Министерство на икономиката индустрията, ръководена от Изпълнителния директор на НКИЗ ЕАД д-р Антоанета Барес и зам.министъра на икономиката и индустрията г-жа Ирина Щонова, бе на работното посещение в гр.Сеул, Република Корея.

Посещението бе по специална покана на Корейския институт за развитие (KDI) и представлява заключителната фаза на едногодишния проект „Стратегическа трансформация в иновативни и дигитални индустриални паркове в България“, който НКИЗ ЕАД, съвместно с Министерството на икономиката и индустрията,  изпълни по Програма за споделяне на знания и опит 2021/22 - Knowledge Sharing Program (KSP).

Целта на посещението бе българската делегация да се запознае с корейския опит и постижения при изграждането и развитието на интелигентни индустриални паркове, както и да бъдат споделени окончателните резултати от изследванията и препоръките на корейските изследователи по трите основи теми на проекта:

  1. Разработване на модел на иновативен и дигитален индустриален парк;
  2. Развитие на кооперативен механизъм за укрепване на иновативните и дигитални способности на всички участници в индустриалните паркове;
  3. Създаване на новоразработена инкубаторна екосистема с използване на иновативни и дигитални технологии в индустриални паркове.

Програмата включваше посещения на водещите корейски индустриални паркове:

  • Korea Industrial Complex Corporation
  • Smart Manufacturing Innovation Center
  • Global Knowledge Exchange and Development Center

както и специална презентация за опита на Корея в развитието на интелигентни индустриални паркове и заключителна среща по проекта на високо ниво, на която бяха обсъдени резултатите от него и предстоящи проекти по линия на ЕС и KSP.

В заключителната си реч на срещата на високо ниво Изпълнителният директор на НКИЗ д-р Антоанета Барес акцентира върху важността на използването на иновативни и дигитални технологии за повишаването на потенциала на индустриалните зони и паркове в България и върху значението на споделянето на корейския опит и добри практики в тази област. Д-р Барес сподели отличните си впечатления от визитата и че очаква препоръките и резултатите от програмата да бъдат прилагани в следващите години в работата на НКИЗ ЕАД по изграждането, развитието и управлението на индустриалните паркове.