БМФ Порт Бургас избра ИП София - Божурище за нов интермодален терминал

На 23 февруари 2023 г., в присъствието на повече от 130 гости - представители на институции, клиенти и партньори, частният пристанищен оператор „БМФ Порт Бургас“ АД откри интермодален терминал в Индустриален парк „София - Божурище“.

Съоръжението ще позволи обработването на морски товари от контейнери, разтоварени в пристанище Бургас, и предназначени за клиенти в западната част и вътрешността на страната. Транспортирането на контейнери между Бургас и София ще се осъществява с железопътен транспорт, в съответствие с новите европейски тенденции за преминаване към по-щадящи околната среда решения за транспорт на товари.

Изпълнителния директор на НКИЗ ЕАД д-р Антоанета Барес сподели: „Тази инвестиция е изключително важна за Индустриален парк „София - Божурище“, тъй като придава завършеност на идеята за развитие на индустриалните паркове и зони. Доверихме се на „БМФПорт Бургас"АД защото това е компания с опит в осъществяването на големи проекти. За много кратко време екипът реализира идеята за първокласен достъп до мултимодален транспорт. Този проект е поредното доказателство, че добрите идеи се осъществяват, когато дойде точното време за точните хора на точното място“.

Изпълнителния директор на „БМФ Порт Бургас“ АД г-н Борис Балев представи предимствата на терминала като основно свързващо звено между пристанището в Бургас и европейската мрежа от интермодални терминали, което обуславя възможността България да поеме нови потоци товари от изток към Западна Европа.

Интермодалният терминал в ИП София - Божурище е разположен в сърцето на Балканите - по протежение на жп линията "София-Банкя", и е на около 5 км. от околовръстното шосе на столицата. Ключовата му локация гарантира гъвкавост на доставките на контейнери до и от вътрешността на страната както с автомобилен, така и с железопътен транспорт. Оперативната му площ е 27 000 кв.м., а годишният му капацитет се изчислява на 60 000 TEU. Инвестицията е в размер на близо 9,2 млн. лева.