Индустриален и логистичен парк Бургас

Обща площ: 238 240 м²
Инвестиции: 74 млн. лв
Нови работни места: над 720

„Индустриален и логистичен парк - Бургас“ е съвместен проект на НКИЗ и Община Бургас.

Зоната се намира във втория по големина български град, разположен до Черно море и магистрала „Тракия“. Паркът е стратегически ситуиран до Товарна гара, разполага с директна ЖП линия до Пристанище Бургас, което е удобство и за логистичните компании.

Над 35 компании вече реализират проектите си в зоната в Бургас. Инвестициите им надхвърлят 73 милиона лева.

„Индустриален и логистичен парк - Бургас“ предлага на потенциалните си инвеститори терени с различна големина, от 2 до 40 дка, с осигурена инфраструктура, която включва локално пътно платно, ВиК комуникации, електрозахранване, газифициране, противопожарни кранове, високоскоростен оптичен интернет.

Зоната в Бургас се разширява и развива постоянно, разкривайки нови възможности пред инвеститорите.

Свободни площи в „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, Промишлена зона „Север“ (информацията е актуална към месец май 2021):

ПИ  07079.605.371 -  3 261 кв.м.

ПИ  07079.605.372 - 3 690 кв.м.

ПИ  07079.605.373 - 3 690 кв.м.

ПИ  07079.605.385 - 2 916 кв.м.

ПИ  07079.605.397 -  8 237 кв.м.

ПИ  07079.605.431 - 8 228 кв.м.

ПИ  07079.605.671 -  2 994 кв.м.

ПИ  07079.605.672 - 1 000 кв.м.

ПИ  07079.605.673 - 1 000 кв.м.

ПИ  07079.605.680 - 3 500 кв.м.

ПИ  07079.605.547 - 18 574 кв.м.

ПИ  07079.605.427 - 10 440 кв.м. „за озеленяване“.

ПИ  07079.605.398 - 5 344 кв.м.

Свободни площи в „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, Промишлена зона „Юг - запад“: 716 000 кв.м.


Повече информация за зоната може да намерите тук.