Общи правила за поддържане на инфраструктура и съоръжения, собственост на „НКИЗ“ ЕАД, на територията на Икономическа зона София-Божурище

 Общи правила за поддържане на инфраструктура и съоръжения, собственост на „НКИЗ“ ЕАД, на територията на Икономическа зона София-Божурище