Община Велико Търново

Терени: 45  264 м2

Икономиката на област Велико Търново се характеризира с многоотрасловост и наличие на традиционни производства.

Подобряването на бизнес климата и постигането на по-голяма гъвкавост на фирмите от областта, стремящи се да отговорят на високите европейски и международни изисквания за качество на продукцията, определят стабилността и устойчивостта на икономическото развитие през последните няколко години.