Община Сливен

Възможни инвестиционни намерения: Летищен комплекс „Бършен“


Сливен е разположен в Югоизточна България и е добре развит пътен възел. Край града минава магистрала „Тракия“, свързваща София с Черно море и Пристанище Бургас. Сливен е кръстопът на ключови пътища, свързващи още Северна и Южна България, има и добре развит железопътен транспорт.

Община Сливен предлага удобен достъп до югоизточната част на България, до луксозни курорти на Черно море, близост до големи пазари (Турция и Гърция), пристанища и летища. Има наличност на конкурентна работна сила, развити инфраструктура и комуникации, ниски местни данъци за бизнеса, добре развита образователна система. Общинската администрация съдейства на бизнеса, а градът е с традиции в леката и тежката индустрия – машинно инженерство, електроинженерство; традиции в текстилната индустрия; наличие на свободни индустриални терени на конкурентни цени; чиста околна среда; минерални извори.

Образователната система в Сливен е добре развита и предлага различни видове академични курсове.

Приоритетите на Общинската администрация са за създаване на условия за икономически растеж на региона чрез стимулиране на частната инициатива и предприемачество, максимално използване на местните ресурси, традициите и професионалния опит на гражданите.

Възможни инвестиционни намерения: Летищен комплекс „Бършен“

Летище „Бършен“ се намира на входа на град Сливен, в непосредствена близост до пътя Сливен – Ямбол (път II-53 от Републиканската пътна мрежа) и на 18 км. от автомагистрала „Тракия“. Включва поземлен имот с площ 2 600 декара и 46 броя сгради с обща застроена площ 11 774 кв. м.

Пистата на летището е с дължина 2,5 км. и ширина 45 м. и е приемала както военни, така и транспортни самолети. Четирите сгради в имота са : аерогара с контролна кула (със застроена площ 530 кв. м), хангар (със застроена площ 742 кв. м.) и помощни сгради със застроена площ общо 10 502 кв. м.
Комплексът включва още два поземлени имота с обща площ 51,8 декара, включващи и 17 сгради с обща застроена площ 3 244 кв.м.

В близост до летището има големи площи обработваема земя, както и фотоволтаични паркове.

Отдалеченост от летища: София: 288 км.; Бургас: 108 км. Истанбул: 386,6 км.

Имотът на пистата граничи с железопътната линия София - Карлово - Сливен - Бургас.