Община Кюстендил

Кюстендил е областен център, попадащ в Югозападния планов район на България. Градът, заедно с останалите 71 населени места обхваща територия с площ от 964,3 кв.км.

Градът е разположен в зона, подходяща за развитие на трансгранично сътрудничество (до границите с Македония и Сърбия).

Разстоянието от Кюстендил до: столицата София е 86 км, границата с Македония е 22 км, границата със Сърбия е 30 км.

Община Кюстендил е определила терен от 190 дка за развитие на индустриална зона. Той се намира на 200 метра от пътя за Македония и на не повече от 1 км от трасето за Коридор №8. Община Кюстендил и „Национална компания индустриални зони“ имат сключен меморандум за сътрудничество за осъществяването на проекта.