Индустриална зона Загоре

Обща площ: 115 454 кв. м

Общ брой терени: 11

Индустриална зона Загоре предлага първокласни имоти за развитие в един от най-динамичните градове в страната. От януари 2019 г. НКИЗ е акционер в „Индустриална зона Загоре“ с предмет на дейност изграждане, управление и развитие на индустриални зони, както и отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи. В своя първи етап Зоната е с обща площ от 115 454 кв. м. и се намира в гр. Стара Загора само на 6 км от центъра. Терените разполагат с отлични транспортни връзки, електричество, газификация, водоснабдяване и канализация и са разположени на пътя Стара Загора – Бургас и на 10 км от магистрала Тракия.

Към края на 2022 г. са сключени 8 окончателни договора за продажба на терени с фирми в сферата на логистиката, производството, биотехнологии, научна и развойна дейност, здравеопазване, хранително-вкусова промишленост. Общият размер на инвестициите е над 140 000 000 лева, като се очаква да бъдат разкрити 1 300 работни места.

Свободни площи в „Индустриална зона Загоре“ към месец декември 2022 са 38 448 кв.м.

През 2022 година Индустриална зона Загоре завърши успешно процедури за приобщаване на нови терени, на които да бъде изградена подходяща инфраструктура и да отговарят на нуждите и интересите на потенциалните инвеститори. Поставено е началото и на ВТОРИ ЕТАП, а именно Индустриална зона “Еленино”. Площта на втория етап на Зоната, до село Еленино, възлиза на 642 000 кв. м. , от които 217 710 кв. м. вече са част от активите на дружеството. От началото на месец август 2021 година имат влязъл в сила ПУП. Предстои да се смени предназначението им. Разположени са на 6 км. от настоящите граници на града, на 9 км. от административния му център и на 3 км. от Южната индустриална зона. През нея Зоната се свързва с товарния терминал на ЖП гара Стара Загора, която е една от големите в страната. Разположен на трасето на жп линията, което свързва директно Ротердам (Нидерландия), Антверпен (Белгия) и Дуисбург (Германия) с Истанбул (терминал Халкали) и е основното железопътно трасе от Близкия изток към Европа и обратно. Терминалът е в непосредствена близост (10 км) до връзката ИЗ Загоре – Еленино и е с пряк достъп до околовръстния път на град Стара Загора, който след 9 км. се включва в АМ Тракия.

Повече информация за зоната може да намерите тук.