Индустриална зона Загоре

Обща площ: 115 000 кв. м

От януари 2019 г. НКИЗ е акционер в „Индустриална зона Загоре“ с предмет на дейност изграждане, управление и развитие на индустриални зони, както и отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи. Зоната е с обща площ от 115 017 кв. м и се намира в гр. Стара Загора. Терените разполагат с отлични транспортни връзки, електричество, газификация, водоснабдяване и канализация и са разположени на пътя Стара Загора – Бургас и на 10 км от магистрала Тракия.

През март  2020 г. е сключен предварителен договор с първия инвеститор в зоната с намерение за изграждане на логистичен парк, размерът на инвестицията е 1.5 млн. лв., като се очаква да бъдат разкрити 45 работни места.

Междувременно се водят преговори с други инвеститори.

Свободни площи в „Индустриална зона Загоре“ (към 31.12.2020 г.):

Свободните площи в „Индустриална зона Загоре“ са  81 019 кв.м.

Повече информация за зоната може да намерите тук.