Индустриален парк Телиш

Обща площ: 2 036 638 кв. м, в т.ч.:
52 производствено-складови и други сгради с площ: 32 329 кв. м

На територията на бившето военно поделение в Телиш, общ. Червен бряг „Национална компания индустриални зони“ развива перспективен проект, подходящ за големи инвестиционни проекти.

Местоположение:
• Непосредствена близост до главен път София – Варна
• На пътя София – Русе
• Граничи с жп гара
• На 35 км от областния център Плевен

Характеристики:
• Електричество, вода и канализация, телекомуникации
• Готови сгради със солидни основи и нужда от ремонт