Индустриална зона Кърджали

Обща площ: 94 431 м²

Проектът в Кърджали е нов за „Национална компания индустриални зони“.

Предлага се равен терен на бивше летище, който граничи с индустриален център, в непосредствена близост до град Кърджали. Зоната е разположена до жп мрежа и до националния път Русе – Маказа.