Японската агенция за външна търговия разпространи филм за зоната в Божурище

Японската агенция за външна търговия (JETRO) разпространи през уеб канала си  и  в социалните мрежи филм за България след проведения през юни в София българо-японски бизнес форум.

Значително място във видеото е отделено на посещението на японската бизнес делегация, съставена от представители на над 30 компании от Страната на изгряващото слънце, в Икономическа зона София – Божурище. Зоната е собственост и се управлява от „Национална компания индустриални зони“.    

Гостите от Япония разгледаха индустриалния парк и се запознаха както с неговата вече почти изградена първа част, така и с интереса на български и чуждестранни компании да позиционират бизнеса си в него и с перспективите за бъдещото му развитие.

 

Делегацията посети производствената база на  един от инвеститорите в икономическата зона в Божурище – българската високотехнологична компания Volacom, която представи продуктите си.

Японската организация за външна търговия (ДЖЕТРО) е създадена от японското правителство като главна организация за осъществяване на външнотърговската политика на Япония. Основен фокус в работата й е насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в Япония, както и на търговията и бизнеса на страната с останалия свят.