Възможностите за сътрудничество с IKEA бяха обсъдени на конференция с представители на държавни институции и бизнеса

                 Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия в партньорство с Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и IKEA организира конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и интериор“. Събитието е продължение на работното посещение на Министър Божидар Лукарски в Швеция, в рамките на което бяха обсъдени възможностите за изграждането на логистичен център и производствена база на IKEA в България.

             Днешният форум беше открит с приветствено слово  от Любен Петров- Заместник- министър на икономиката, доц. Георги Костов- Заместник-министър на земеделието и храните и Мариета Захариева- Изпълнителен директор на ИАНМСП. Те заявиха своята увереност, че IKEA, както и целият мебелен бранш, може да разчита на държавните институции, защото чрез предлаганите стимули и добрият диалог по междум им, те са сериозен партньор за бизнеса. В рамките на събитието, шведската компания оповести своите намерения, свързани с увеличаване на доставките си от България и установяване на нови партньорства.

             На конференцията присъстваха Николай Ценков- Председател на Съвета на директорите на Нациионална компания индустриални зони, Стамен Янев- Изпълителен директор на Българска агенция за инвестиции, Елица Ненчева- Изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, представители на IKEA и на компании от сектора.