Възможности пред украинския бизнес в България

На 26 април 2024 г. в Индустриален парк София – Божурище екипът на НКИЗ ЕАД посрещна украинска делегация, която бе в България по повод провеждането на Българо-украински бизнес форум, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската търговско-промишлена палата, Украинската търговско-промишлена палата и Българо-украинската индустриална камара.

По време на срещата бе представена дейността на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и направена опознавателна обиколка на приоритетния проект на Компанията. Представени бяха детайли относно възможностите за реализиране на инвестиции на територията на индустриалните паркове и зони, управлявани от НКИЗ и предимствата, които те предлагат.

Някои от представителите на делегацията проявиха интерес към етапите на инвестиционния процес, като формиране на цената на парцелите, наличието на специализация на отделните паркове, както и на преференции, предоставяни от държавата.