В присъствието на над 400 гости търговска верига ЗОРА откри своя логистичен център в ИП София-Божурище

На 29 септември 2023 г. в Индустриален парк София - Божурище търговска верига ЗОРА откри своя нов логистичен и административен център в присъствие на над 400 гости. Общата стойност на инвестицията е над 30 милиона лева.

Логистичният център на компанията надхвърля 23 000 кв. м. и включва административна сграда и модерен склад, който позволява стоките да се внасят и изнасят в рамките на две минути. Това е първият етап от инвестицията, като в бъдеще се планира изграждането на още една складова част, както и на фотоволтаична централа.

Собствениците на търговска верига ЗОРА благодариха на всички, които са били важна част от дейността на веригата през 32-те години на нейното съществуване.

Приветствия по време на откриването поднесоха заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев, изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД г-н Константин Палавеев, управителят на фирмата-изпълнител на проекта и други.

Заместник-министър Шотев заяви подкрепа за всички представители на бизнеса с цел осигуряване на по-добра и предвидима среда за българските и чуждестранни инвеститори.

Г-н Палавеев поздрави представителите на ЗОРА с успешното реализиране на сериозната инвестиция и отбеляза, че добре функциониращите индустриални паркове са предпоставка за създаване на благоприятни условия за икономическа дейност и за разкриване на работни места, с оглед на което компанията ще работи за успешното развитие на парковете, които управлява, и ще оказва необходимата подкрепа на своите инвеститори.