Участие в международна конференция "Smart Buildings, Smart Cities, Smart Economy"

На 04.11.2015 г., в Новотел София, г-н Николай Ценков - Председател на Борда на директорите на „Национална компания индустриални зони” ЕАД взе участие в международна конференция „Smart Buildings, Smart Cities, Smart Economy”, която имаше за цел да сближи технологиите, правителството и обществото. Конференцията се проведе в четири панела, като бяха засегнати темите за умните градове, реформите в градското управление и новите технологии, ефективното електроснабдяване, транспортни и водоснабдяващи мрежи и системи.

Г-н Ценков представи дейността на „Национална компания индустриални зони” през призмата на умните регионални проекти в панела „България се подготвя за умни концепции”.