Участие на НКИЗ във Виенския икономически форум

На 18-19 юни 2015 г. представители на НКИЗ взеха участие в конференцията ”Инвестиции и регионално сътрудничество – ситуацията в момента и европейските перспективи на Западните Балкани“ в рамките на Виенския икономически форум. Заместник-министърът на икономиката г-н Любен Петров и г-н Николай Ценков, в качеството си на членове на Съвета на директорите на НКИЗ, представиха възможностите за инвестиции в България като част от Балканския регион. Беше поставен акцент върху привличането на инвестиции специално в индустриалните зони, които развива НКИЗ.

 

Във форума бяха представени правителствени и частни организации от 19 страни, сред които председателите на Агенциите за инвестиции на Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Турция, Косово. Участваха и представители на висшия мениджмънт на водещи компании от региона на Виенския икономически форум – от Адриатическо до Черно море.

В рамките на посещението се проведоха и срещи с г-жа Бернадет Герлингер – заместник-министър на икономиката на Австрия, г-н Фуркан Чако – министър на чуждестранните инвестиции на Република Македония и с представители на бизнеса от региона на Западните Балкани.