Участие на НКИЗ в бизнес делегация до Йордания

В периода 30.10.-04.11.2015 г. г-н Николай Ценков, Председател на Борда на директорите на „Национална компания индустриални зони” ЕАД („НКИЗ” ЕАД) взе участие в бизнес делегация в гр. Аман, Йордания. На 01.11.2015 г. в гр. Аман се проведе Българо-йордански бизнес форум. От българска страна взеха участие г-жа Дора Ирикова, Съветник на Министъра на икономиката и г-н Никола Стоянов, Заместник изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). В бизнес форума бяха представени 24 български фирми от сектори машиностроене, електроника и електротехника и др.

Първият мащабен българо-йордански инвестиционен проект на „Първомай-БТ“ АД и йорданска компания за преработка на тютюн в новооткрита индустриална зона бе официално открит от Министъра на индустрията, търговията и снабдяването на Йордания и г-жа Дора Ирикова, Съветник на Министъра на икономиката на Република България.

 В рамките на форума г-н Ценков представи пред йордански компании проектите, които НКИЗ развива, като конкретен инвестиционен интерес бе заявен към Индустриален и логистичен парк – Бургас.

 По време на бизнес мисията в Йордания на "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД бе връчен проект на Споразумение за сътрудничество от Al Muwaqar Industrial Estate.