Участие на НКИЗ в 12-то издание на Виенски икономически форум

На 23 ноември 2015 г. г-н Николай Ценков, председател на Съвета на директорите на „НКИЗ” ЕАД, взе участие в 12-то издание на бизнес форум, организиран по инициатива на Виенския икономически форум, и по-конкретно в панел на тема „Инвестициите като двигател за конкурентоспособност и растеж“. В своето изложение г-н Ценков представи важни теми и въпроси, свързани с възможностите за икономическия напредък и увеличаването на обема преки чуждестранни инвестиции. 

Участие във форума взеха представители на редица правителствени и неправителствени институции на високо равнище, както и представители на бизнеса.