Участие на „НКИЗ” ЕАД в IX Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура България 2014"

На 27 март 2014 г. (четвъртък) от 09:00ч. в Sofia Event Center, в град София се проведе деветото издание на конференция „Стратегическа инфраструктура в България 2014”, организирана за поредна година от Градът Медия Груп, в която участие взе г-н Атанас Ненов, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони” ЕАД. Събитието предостави платформа, чрез която публичният сектор и институциите, водещи компании в сектора и експерти да комуникират тенденциите, политиките и стратегиите при планирането, финансирането, изграждането и развитието на стратегическите инфраструктурни проекти в България.

В списъка с официалните гости бяха и представители на ресорните министерства  - г-жа Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие, г-н Петър Киров, зам. – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Атанас Костадинов, зам. – министър на околната среда и водите, г-н Антон Гинев, зам. – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В конференцията взеха участие и представители на държавни агенции и комисии, кметове и представители на общини, строителни компании, инвеститори и инвестиционни фондове, водещи компании от производствения сектор и други.

Основни акценти бяха поставени върху стратегическата инфраструктура, транспорта и транспортната инфраструктура, модернизирането на ж.п. инфраструктурата, пътната инфраструктура, ПЧП в проекти, свързани със стратегическата инфраструктура, индустриалната инфраструктура като основен фактор за развитието на българската икономика и реформи на ВиК сектора в България.

По време на петия панел, които бе предвиден за „Индустриална инфраструктура – стратегически фактор за развитието на българската икономика”, изпълнителният директор на „НКИЗ” ЕАД, г-н Атанас Ненов презентира дейността на компанията и очерта основните насоки, по които работи „НКИЗ” ЕАД в посока изграждане на индустриална инфраструктура. В представянето бяха изброени предизвикателства пред компанията при изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура, факторите, които влияят върху избора на инвеститорите на локация за развитие на своите проекти, както и възможностите за партньорство с индустриални зони от мрежата на „НКИЗ” ЕАД.