Участие на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД като изложител в Webit Festival Europe

Изпълнителните директори на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) г-н Стефан Стайков и г-жа Антоанета Барес взеха участие в международния форум за технологии, дигитален маркетинг и иновации Webit Festival Europe, който се провежда в периода 25-26 април 2017 г. в София Тех Парк.

В рамките на фестивала, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира собствена палата, където със свои щандове бяха представени над 20 иновативни български фирми. Сред изложителите бяха също така Българска Агенция за Инвестиции и НКИЗ, което предостави отлична възможност да се промотира инвестиционния климат на страната и отделните индустриални зони пред широк кръг посетители, в т.ч. бизнес лидери и предприемачи от сектор ИКТ.

Паралелно със специализираното изложение се проведе и международен бизнес форум „Съвременният бизнес в дигиталната епоха“, официално открит от министъра на икономиката Теодор Седларски, който подчерта десетилетния опит на България в областта на електрониката и ИКТ и техния висок потенциал – „Секторът е сред най-динамично развиващите се в българската икономика и основен двигател за разкриване на нови и висококвалифицирани работни места в страната. Той генерира 4,5% от общата брутна добавена стойност (БДС) в икономиката ни, а 73,3% от наетите в него са на възраст под 40 години“, добави той.

Изложението беше посетено и от президента на Република България г-н Румен Радев, който се запозна отблизо с фирмите, представени от ИАНМСП.