Трима инвеститори в Божурище и един в Телиш получиха сертификати за проектите си

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи пет сертификата за инвестиции, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, съобщиха от Министерството на икономиката. Четири от инвестиционните проекти ще бъдат развивани в индустриални зони, управлявани от „Национална компания индустриални зони“ – три в Божурище и един в Телиш, Плевенско.

Стойността на петте проекта, получили сертификати, е над 42 млн. лв., като ще бъдат разкрити най-малко 168 нови работни места. Проектите със сертификат за инвестиция клас „А“ в Икономическа зона София-Божурище са на „Лим текникс” ООД, „Зора логистик ММС” ООД и „АИКО“ ЕООД, а сертификат за инвестиция клас „Б“, за Телиш, получиха „ИТТ Австрия Производство“ ЕООД. „Сиентиа” АД, които са петият сертифициран инвеститор, ще оперират в Габрово.

Инвестиционният проект на „Лим текникс” ООД е свързан с разширение на дейността на фирмата чрез изграждане на собствена производствена и офис сграда. Продуктите на „Лим текникс“ ООД, които са прецизни силиконови изделия, намират приложение като компоненти за автомобилостроенето, медицински изделия, домакински уреди, битови изделия, различни електронни устройства и други. За целта дружеството планира да закупи терен от „Национална компания индустриални зони“ в Икономическа зона София-Божурище и да построи производствена сграда с възможност за бъдещо разширяване. Размерът на инвестицията е 4 млн. лв. и ще бъдат открити 40 нови работни места.

Проектът на „Зора логистик ММС” ООД предвижда изграждане на складова база и офиси за складиране и обслужване на чужди стоки и товари и също ще бъде реализиран Божурище. Размерът на инвестицията е над 17 млн. лв. и ще разкрие 33 нови работни места.

„АИКО“ ЕООД ще изгради складови площи за предоставяне на услуги по складиране и съхранение на товари, като инвестицията ще включва закупуване на земя и строителство на сграда. Логистичният процес ще включва: доставка, контрол върху доставките, разтоварване и приемане на товари, вътрешно-складово транспортиране и превоз, складиране, съхранение на стоки и информационно обслужване на качеството. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на близо 15 млн. лв. и ще създаде 5 работни места.

Сертификат за инвестиция клас „Б“ получи инвестиционният проект на „ИТТ Австрия Производство“ ЕООД за изграждане на собствена производствена база. За целта дружеството е заявило намерение да закупи два терена в с. Телиш, община Червен бряг, собственост на НКИЗ. „ИТТ Австрия производство” ЕООД, гр. Червен бряг, e утвърден производител на съоръжения, метални конструкции и машини в областта на промишлената индустрия в Австрия. Инвестицията възлиза на 600 000 лв. и като резултат от нея ще бъдат открити 10 нови работни места.

Министър Караниколов подчерта, че само от началото на 2019 г. до момента са издадени сертификати на 21 проекта, на обща стойност близо 300 млн. лв., които ще разкрият 2280 нови работни места. „Те са предимно в секторите производство, аутомотив, ИТ, складиране и съхранение на товари и др“, допълни той.