TРАНСПРЕС избра Индустриален парк София – Божурище за своя най – мащабен логистичен център в България

„ТРАНСПРЕС“ ООД, една от водещите транспортно-логистични компании и лидер в превоза на палетни пратки в България, официално откри днес в Индустриален парк София-Божурище своя най-нов логистичен център на 40 дка площ. Инвестицията e в размер на 16 млн. лв. и в резултат на нея ще бъдат разкрити над 100 работни места.

На събитието присъстваха министърът на икономиката и индустрията г-н Никола Стоянов, г-н Николай Найденов – заместник-министър на транспорта и съобщенията, г-н Богдан Богданов – изпълнителен директор на БАИ, г-жа Андреана Премянова  - председател на Съвета на директорите на НКИЗ ЕАД, г-н Цветан Симеонов – председател на БТПП и др.

Министър Стоянов посочи при откриването, че десетки компании вече са избрали Индустриален парк София – Божурище за развитие на своя бизнес, като само за настоящата година в парка са стартирали 11 нови проекта на стойност близо 100 млн. лева. По думите му, за последното десетилетие инвестираните средства в него от български и чуждестранни компании са над 611 млн. лева, а 2/3 от територията му е вече заета.

В своето изказване г-жа Андреана Премянова изрази своята удовлетвореност от реализираната  инвестиция на територията на Индустриален парк София-Божурище, като подчерта, че индустриалните паркове и зони, управлявани от НКИЗ ЕАД, имат потенциал да се превърнат в истински притегателен център за инвестиции с висока добавена стойност и да бъдат предпоставка за динамичен интелигентен растеж.