Търговско-икономически форум България – Китай (Тиендзин)

На 01 юли 2013г. от 09:30ч. в хотел „Шерантон” се състоя търговско-икономически форум България – Китай (Тиендзин), организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), където изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони” ЕАД г-н Валери Андреев изнесе презентация за дейността на компанията и възможностите за съвместно сътрудничество.
Събитието се проведе в рамките на посещение на китайска делегация от Тиендзин в България по покана на Министерството на икономиката и енергетиката. Чуждестранната делегация бе ръководена от г-н Ли Фумин- директор на Комисията за надзор и управление на държавните активи на Тиендзин.

Форумът бе открит от министъра на икономиката и енергетика, г-н Драгомир Стойнев. Официално приветствие на мероприятието бе дадено от Н.Пр. г-н Гуо Йеджоу, посланик на Китайската Народна Република в България. В събитието взеха участие представители на около 40 китайски компании от секторите: земеделие и храни, химическа и фармацевтична промишленост, електроника и електротехника, металургия, машиностроене, енергетика, строителство и недвижими имоти, търговия, логистика.

По време на форума, НКИЗ осъществи ползотворни двустранни срещи с китайски компании, на които бяха обсъдени техни конкретни инвестиционни намерения в България.
Градът Тиендзин има статут на провинция и е един от четирите града на централно подчинение на правителството на Китай. Известен е с изключително добре развита промишленост, индустриална база и селско стопанство, с едно от най-големите пристанища в страната и специалната икономическа зона Бинхай.