Свободна зона Видин привлича големи инвеститори

Свободна зона - Видин може да привлече големи инвеститори след като държавата променя нейния статут. С решение, взето от Министерския съвет, се прекратява статутът на зоната по смисъла на Указ №2242, като дейността на едноименното дружество се подчинява на общия режим. Промяната ще позволи продажбата на терени на територията на зоната на инвеститори, вместо отдаване под наем, каквато бе единствената възможност до момента. Очакванията са това да създаде нови възможности за привличане на големи и стратегически инвеститори.

„Повечето инвеститори търсят да закупят терените, на които реализират своите проекти. Това са проекти с дългосрочна перспектива, за които собствеността върху земята е задължително условие“, посочи изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес. По нейни думи промяната в статута на зоната и опцията за закупуване на терените ще отвори нови възможности за ситуиране на големи инвестиции в региона. Зоната във Видин предоставя стратегическа локация в непосредствена връзка с Дунав мост 2 и товарно пристанище. Локацията дава бърз достъп до две граници – със Сърбия и Румъния. Изградена е и инфраструктурата.

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД управлява още 8 проекта в страната. Най-динамично развиващите се са Икономическа зона София – Божурище и Индустриален и логистичен парк – Бургас, където вече над 40 компании са закупили площи и позиционирали своите бази.