Студент от Лесотехнически университет с проект за озеленяване на част от Индустриален парк София-Божурище

Озеленяването пред административната сграда на НКИЗ в Индустриален парк София-Божурище ще бъде направено по разработен проект на студентката Анита Михайлова от Лесотехнически университет -София. Тя беше избрана след конкурс за облагородяване на пространството, организиран по идея на изпълнителния директор на компанията д-р Антоанета Барес.
„Национална компания индустриални зони избра студентския проект за озеленяване пред административната сграда на НКИЗ в Индустриален парк София-Божурище, защото смятаме, че трябва да даваме път на младите хора. През месец май подписахме меморандум за сътрудничество с Лесотехническия университет в София и тогава възникна идеята именно студент да направи проекта за ландшафтното оформление пред сградата на НКИЗ в зоната в Божурище“, каза д-р Антоанета Барес. Ректорът на висшето учебно заведение проф. Иван Илиев възприе идеята на изпълнителния директор на НКИЗ студенти от катедра „Ландшафтна архитектура“ да облагородят пространството пред административната сграда на НКИЗ.
Проектът на Анита Михайлова, който спечели първо място, предвижда максимално запазване на съществуващата растителност край административната сграда на НКИЗ в Божурище, като ще бъдат засадени допълнително иглолистни и широколистни дървета – ели, сребрист смърч, явор, дребнолистна липа, както и декоративни храсти. Сред тях са предвидени площадки за сядане и почивка, както и фитнес площадка на открито. Цялата площ е близо 3800 квадратни метра.
Второто място на организирания от НКИЗ конкурс спечели студента Валентин Парчелийски.
Студентският проект за ландшафтно оформление пред административната сграда на НКИЗ в Индустриален парк София-Божурище се случва в рамките на програмата на държавната компания Fast Tracking Success. Инициативата на Национална компания индустриални зони е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри в университетите и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни и български компании в индустриалните зони. Програмата има за цел да преодолее младежката безработица. От друга страна тя помага на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони да се справят с едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.
Програмата на НКИЗ Fast Tracking Success помага на млади специалисти, завършващи своето висше или професионално средно образование. В индустриалните зони на компанията те имат възможност да работят в условията на високи стандарти, каквито поддържат чуждестранните и българските инвеститори там. По този начин те могат да изградят ценни професионални умения, които ще им бъдат в полза и за бъдещата реализация. „В същото време това е инвестиция в човешки капитал, която в дългосрочен план ще повиши значително нивото на професионалните умения на българските специалисти“, казва д-р Антоанета Барес.
От друга страна програмата Fast Tracking Success помага и на инвеститорите, които са се позиционирали в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“. С помощта на НКИЗ те могат да получават актуална информация за подготвяните от университетите кадри от всички специалности. Компанията им помага за осъществяването на достъп до техните кариерни центрове, откъдето могат директно да наемат специалисти. Компаниите имат възможност чрез НКИЗ да правят и „заявки“ към университетите за специалистите, които търсят.
Проектът Fast Tracking Success е в помощ и на университетите, и професионалните гимназии, тъй като те имат възможност да предоставят възможности за добра реализация на свои студенти във водещи компании. Чрез системния обмен на информация, те добиват и реална представа за нуждите на бизнеса от конкретни кадри, което позволява по-ефективното планиране на предлаганите програми. „Това взаимодействие между бизнеса и образованието може да доведе до намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на кадри“, казва д-р Антоанета Барес.
В рамките на проекта за кариерно развитие Fast Tracking Success компанията е сключила меморандуми за сътрудничество с редица висши учебни заведения: Софийски университет, УНСС, Варненски свободен университет, Нов български университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Технически университет в София, Лесотехнически университет в София, Югозападен университет – Благоевград, Висше училище по телекомуникации и пощи.
В началото на февруари 2019 г. беше организирана Кръгла маса на тема „Бизнес и образование – перспективи и предизвикателства“, на която присъстваха ректори и представители на университетите и професионалните гимназии, с които НКИЗ има сключен меморандум, както и ръководния мениджмът на компании, които развиват дейност в индустриалните паркове на НКИЗ. На нея беше обсъдена идеята за провеждане на майсторски специализирани и професионално насочени класове, в които мениджъри от водещи компании и инвеститори в държавните зони да изнасят лекции в университетите и професионалните училища. Такъв клас вече беше проведен в УНСС през 2019 г. Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони д-р Антоанета Барес изнесе публична лекция на тема „Развитие на индустриалните зони в България. Перспективи и предизвикателства“ в УНСС, по време на която разказа за дейността на държавната компания пред студентите от катедра „Индустриален бизнес“. След пандемията от Ковид-19 майсторските класове ще бъдат възобновени в различни университети.
През ноември 2019 г. инициативата Fast Tracking Success се класира в челната тройка на международния конкурс Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2019 г., организиран от Европейската комисия. Това стана на официална церемония в Хелзинки, Финландия, по време на ежегодната Асамблея на малки и средни предприятия. Преди това иновативният проект взе и национално отличие от Министерство на икономиката.
НКИЗ подготвя и Дни на отворените врати в Индустриален парк София- Божурище, по време на който студенти от различни университети ще могат да се запознаят с дейността на компаниите, позиционирани там.