Стефан Стайков и Николай Ценков подписаха Меморандум за сътрудничество с община Божурище

Днес, 11 март 2016г., бе подписан Меморандум за сътрудничество между Община Божурище и „Национална компания индустриални зони" ЕАД.

На събитието присъстваха Любен Петров - Заместник-министър на икономиката, Георги Димов - Кмет на община Божурище, Николай Ценков - Председател на Съвета на директорите на НКИЗ и Стефан Стайков - Изпълнителен директор на НКИЗ.

 Меморандумът има за цел да утвърди ползотворно сътрудничество между двете страни, като обедини усилията им за привличане на инвестиции, повишаване конкурентния потенциал и заетостта на територията на общината. Чрез съвместни действия ще бъдат изработени общи позиции относно развитието на инвестиционния потенциал на Икономическа зона София- Божурище, което ще спомогне и за икономическия просперитет на региона.

 Георги Димов категорично заяви, че добрите взаимоотношения и работа между двете страни ще продължат в посока привличане на нови проекти и фирми на територията на общината. Главна цел е подсигуряването на работни места за възможно най-много жители на територията на община Божурище.

Стефан Стайков изтъкна, че за да бъде постигнат устойчив модел на градска среда са необходими иновативни идеи и комплексни решения, които да направят Икономическа зона София- Божурище по-гостоприемна за инвеститорите. „Чрез днешното подписване на меморандума засвидетелстваме намерението си да го направим в тясно сътрудничество с община Божурище.“, допълни Стайков.

Николай Ценков също изрази увереност, че съвместното партньорство ще бъде ползотворно и заяви: „Наша мисия е да превърнем инвестиционните намерения в бизнес постижения.“ 

Пълна подкрепа за бъдещите си намерения, двете страни получиха от заместник-министъра на икономиката Любен Петров, който изтъкна: „Икономическа зона София — Божурище е мащабен проект, който играе важна роля за заетостта и икономическото развитие на страната. Зоната се утвърждава като атрактивна дестинация за инвестиции.“